Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i Martha H. o Flwyddyn 7 am gystadlu yn Eisteddfod Sir Caerdydd a'r Fro yr wythnos ddiwethaf. Bydd Martha yn teithio i'r Bala ar ddiwedd mis Mehefin i gystadlu yng  nghystadleuaeth adrodd i ddysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd. Pob lwc i ti, Martha!
 
Urdd Success
Congratulations to Martha H., Year 7, on competing recently in the Regional Eisteddfod for Cardiff and the Vale. Martha will travel to Bala at the end of May to compete in the learners' recitation competition in Eisteddfod yr Urdd. Good luck, Martha!
 

Posted 01 May 2014
Mobile News

Mobile News

Click here to view our news archive  

Howell's School provides tremendous "value-added" in terms of public examination results, which are consistently higher than predicted in independent assessments.

Speaker Council 2017 fairtrade gdst NACE Careers Wales Mark REQM Gold Logo HSL trained to teach

© Howells Cardiff    |    Cardiff Road, Cardiff, CF5 2YD   |    Tel: 029 2056 2019   |    Fax: 029 2057 8879

Disclaimer   |    Privacy Policy   |    Sitemap    |    Site by Blue Level